23 Ocak 2010 Cumartesi

GoldNews Magazine Interview Selda Okutan


Write your own story!
Expressing that concepts like fashion and trend obstruct innovative designs to be created, jewel designer Selda Okutan signs designs caught in the middle of sculpture and jewel.

Rather than two dimensional arts like painting she liked each branch of plastic arts since her childhood. Just because of this reason she gave up studying painting. Her great interest on three dimensional figures directed her first to sculpting then to jewel.

Designer of sculptural jewels Selda Okutan told her designs she adorn with human figures and her story to become a designer to Gold News.

Could you mention a little about your jewel design style?
I had some work on geometrical forms at school. My transfer to figurative works, I express myself the best way happened at the school again. Three dimensional, small size, sculptural bodies... I call them sculptural; because I think a make designs caught in the middle of sculpture and jewel I have two dimensional works, too; but in everything I design and make, in every sense, a continuity that don't ruin the order and the story is there. Looking at the big picture, you can understand that it has a story. Or you can have your own deductions and write a different story than mine.

How do you train yourself?
I watch each field of design with pleasure. I don’t stay stuck with jewel, sometime you get jammed, so it is important to be able to find various fields to renew yourself, to feed from is important.

What inspires you to design?
Everything natural actually; but I’m specially moved by human nature and moods. Therefore I prefer to use people naked, in other words as most natural as they are, on my designs. So the expression stands in the forefront more.

Which materials you like to design with the most?
I prefer silver mostly; but on my last collection I used gold and silver, precious gems and semi precious gems together. Except gold and silver materials I use more often are ceramic and porcelain.

Do you follow the trends of jewellery world?
Definitely no, I don’t. I think concepts like fashion and trend are interrupting, limiting, setting templates for creativity and reflecting negatively on new designs.

What about the last collection you have prepared?
I’m about to complete Ceramic Spheres collection I started back in the university. I work on it since about 6 years. Although it seems to be completed, I find new pieces to add at every editing. Aside this collection has no main theme, each sphere has a different subject in itself. The common point of all of them is that they all are at small sizes and sphere form. I’m about to finish “Harem” (Seraglio) and “Arada Kalanlar” (Caught in the Middle Ones) collections that I’ve started this year.

What are your future goals?
My goal is to complete the collections I have and represent my country in an international contest and to exhibit my products at a reputable gallery abroad. I want to have a right to say in the international area by my personal style.

Gold News Magazin - Selda Okutan


Hikayeyi sen yaz!
Moda ve trend gibi kavramların inovatif tasarımların ortaya çıkmasını engellediğini belirten mücevher tasarımcısı Selda Okutan, heykel ile mücevher arasında kalmış tasarımlara imza atıyor.

Resim gibi iki boyutlu sanatlardan ziyade çocukluğundan beri plastik sanatların her dalını seviyordu. Sadece bu neden ile resim bölümünde okumaktan vazgeçti. Üç boyutlu figürlere olan ilgisi, onu önce heykele, sonrada mücevhere yönlendirdi.

Heykelsi mücevherlerin tasarımcısı Selda Okutan, insan figürleri ile bezediği tasarımlarını ve tasarımcı olma öyküsünü Gold News'a anlattı.

Mücevher tasarımındaki tarzınızdan biraz bahseder misiniz?
Okulda geometrik formlar üzerinde çalışmalarım olmuştu. Kendimi en iyi ifade ettiğim figüratif çalışmalara geçişimde yine okulda gerçekleşti. Üç boyutlu, küçük ölçülerde, heykelsi yapılar... Heykelsi diyorum; çünkü heykel ile mücevher arasında kalmış tasarımlar yaptığımı düşünüyorum. İki boyutlu çalışmalarımda var; ancak tasarladığım ve yaptığım her şeyde hangi yönden bakılırsa bakılsın düzeni ve hikayeyi bozmayan bir devamlılık söz konusu. Bütüne baktığınızda bir hikayeye sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da kendinizce çıkarımlar yaparak üzerine benimkinden farklı bir hikaye yazabilirsiniz.

Bir tasarımcı olarak kendinizi nasıl yetiştiriyorsunuz?
Tasarımın her alanını zevkle izliyorum. Mücevhere takılıp kalmıyorum, bazen insan tıkanabiliyor, dolayısı ile o dönemde kendini yenileyebileceği, besleyebileceği farklı alanlar bulabiliyor olması önemli.

Tasarım yaparken nelerden esinlenirsiniz?
Doğal olan herşey aslında; ama özellikle insan doğası ve hallerinden etkileniyorum. Bu yüzden de tasarımlarımda insanları çıplak yani en doğal halleriyle kullanmayı tercih ederim. Böylece ifade daha ön planda oluyor.

En çok hangi madenlerle tasarım yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ağırlıklı olarak gümüşü tercih ediyorum; ancak son koleksiyonumda altın ve gümüşü, değerli ve yarı-değerli taşlarla bir arada kullandım. Altın ve gümüş dışında en çok kullandığım malzeme ise seramik ve porselen.

Mücevher dünyasındaki trendleri takip ediyor musunuz?
Kesinlikle hayır, takip etmiyorum. Moda ve trend gibi kavramların tasarımda yaratıcılığa sekte vurduğunu, kısıtladığını, belirli şablonlara oturtmaya çalıştığını ve yeni tasarımlara olumsuz yansıdığını düşünüyorum.

En son hazırladığınız koleksiyondan bahseder misiniz?
Üniversite yıllarında başladığım Seramik Küreler koleksiyonunu tamamlamak üzereyim. Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalışıyorum. Şu anki haliyle bitmiş gibi görünse de her düzenlemede ekleyecek yeni parçalar buluyorum. Bu koleksiyonun ana teması olmamakla birlikte her bir küre kendi içinde farklı bir konuya sahiptir. Hepsinin ortak noktası ise küçük ölçülerde ve küre formunda olmasıdır. Bu yıl başladığım "Harem" ve "Arada Kalanlar" isimli koleksiyonları da bitirmek üzereyim.

Gelecek hedefleriniz nelerdir?
Hedefim: elimdeki koleksiyonları tamamlayıp uluslararası bir yarışmada ülkemi temsil etmek ve yurt dışında saygın bir galeride ürünlerimi sergilemek. Kendime has tarzımla uluslararası alanda söz sahibi olmak istiyorum.